Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

        Многопрофилна болница за активно лечение "Сердика" отвори врати през месец февруари 2011 год. и предлага широк набор от болнични и извънболнични услуги. Нашата мисия е да посрещнем високите изисквания на пациента и да се погрижим за най–ценното – неговото здраве.

        Новият “стар” медицински адрес на удобно място в центъра на София /сградата на бившата болница по ендокринология/ е модерен частен медицински комплекс, разполагащ със съвременна апаратура, позволяваща извършването на редица диагностични и терапевтични процедури. Болницата е сертифицирана по ISO 9001:2008, а също така е акредитирана през 2013г. от Министерство на здравеопазването с най-високата акред. оценка за цялостна дейност (ОТЛИЧНА за срок от 5 години).

         МБАЛ "Сердика" има сключен договор с НЗОК за 69 клинични пътеки и 14 амбулаторни процедури.

        В болницата има следните отделения:

 • Отделение хирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия
 • Отделение по анестезия и интензивно лечение
 • Отделение акушерство и гинекология
 • Отделение медицинска онкология
 • Отделение по ревматология
 • Операционен блок
 • Лаборатория по обща и клинична патология
 • Микробиологична лаборатория
 • Клинична лаборатория