Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Информация

НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ:

 • Задължително трябва да представите своята ЛИЧНА КАРТА или друг личен документ, а за лица под 14г. – документ на придружител/настойник;
 • За здравноосигурени лица – направление № 7 за хоспитализация, което се издава oт личния лекар или лекар специалист;
 • Ако не сте здравноосигурено лице или нямате направление – заплащате по ценоразписа на болницата, който ще намерите на регистратура;
 • Ако имате допълнителна здравна осигуровка/застраховка, информирайте се предварително на тел. 02 488 9996 или 0882 157 396 какви са условията и предимствата за Вас (вж. по-долу компаниите, с които работим);
 • Ако имате хронични заболявания носете и рецептурна книжка; моля, донесете и по 2 копия от първата и последната (попълнена!) страница на рецептурната книжка;
 • Приемането става от регистратурата, където се регистрират Вашите лични данни, насочват Ви към съответния кабинет, откъдето става приема в отделенията;
 • При необходимост всички изследвания – образна диагностика, клинична или микробиологична лаборатория, ще Ви бъдат направени на място в болницата;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

 • Самостоятелно настаняване в болнична стая
 • Телевизор
 • Интернет
 • Меню за хранене по избор
 • Индивидуална обслужване в стационар
 • Предпочитан екип от консултанти
 • Придружител

НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ:

 • Необходимите вещи, които ще Ви трябват по време на престоя – пижама / нощница, чехли, кърпи, лични тоалетни принадлежности (четка, паста за зъби, тоалетен сапун, дамски превръзки).

ХРАНЕНЕ:

 • Храненето в МБАЛ „Сердика” ЕООД се осъществява чрез кетъринг фирма и е съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.

СВИЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА:

 • Свиждания – В МБАЛ „Сердика” можете да посетите свой близък пациент всеки ден от 9,00 до 19,00 часа без ограничение като за целта моля, потърсете съдействие от дежурната сестра в съответното отделение;
 • Сведения за здравословното състояние на пациентите се получават от лекуващия лекар от 12.30 – 13.00 ч.;

ПРИ ИЗПИСВАНЕ:

 • Получавате 2 броя епикриза;
 • Ако имате нужда от болничен лист трябва да представите данните за своите работодатели и лична амбулаторна карта;
 • Определят се дати за контролни прегледи;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, С КОИТО РАБОТИ МБАЛ „СЕРДИКА“:

 • „ЗОК България Здраве“ ЗАД, „Дженерали Застраховане“ АД, „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД, „Фи Хелт Застраховане“ АД, „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЗАД, ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД, ЗД „Съгласие” АД, „ЦКБ Живот” ЗЕАД, ЗК „Уника Живот“ АД; ЗАД „Алианц България“;
 • Международни застрахователни компании: BUPA Global, Allianz Worldwide Care

ДОКУМЕНТИ:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА ПАЦИЕНТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩА АНЕСТЕЗИЯ

За всякакви допълнителни въпроси и коментари ние сме на Ваше разположение!
Не се колебайте да се свържете с нас на тел. 02 488 9999, 0882 157 399 или на e-mail: info@mbalserdika.com