Д-р Симеон Рангелов, д.м. е специалист уролог и андролог с над 33 години медицински опит. Главен асистент е в Катедра Спешна медицина към Медицински Университет София.

Завършва Медицински университет София през 1990 г. Своята специалност Урология придобива през 1996 г. През 2015 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”. Специализирал е в Франция-Париж, Италия-Неапол и др.

Специализация по урология, андрология Франция – 1997-2009 г.;

– Курс по лазерна и ендоскопска урология Париж;

– Курс по образна диагностика, ехографски изследвания – Медицински Университет София;

– Участие в множество конгреси и семинари в България и чужбина.

До 2014 г. работи в Катедра по урология на Александровска болница. От 2014 г. д-р Рангелов, д.м. е главен асистент и работи в Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология към УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, София. От 2019 до 2022г. е завеждащ отделение в МБАЛ Вита. В момента  е завеждащ сектор урология и част от екипа специалисти в МБАЛ Сердика в София.

Урология:

 • Онкоурология – диагностика и лечение на онкологичните заболявания/класически отворени и ендоскопски оперативни интервенции/.
 • Нефролитиазна болест-диагностика  и лечение на нефролитиазната болест и нейните усложнения/ендоскопски и отворени оперативни интервенции/.
 • Доброкачествена простатна хиперпалзия-диагностика и лечение на ДПХ/ендоскопска резекция на простата, лапароскопско оперативно лечение/.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

Урология:

 • Внедряване и популяризиране на миниинвазивните методи и техники за лечение на урологичните заболявания.
 • Ендоскопско лечение на ДПХ/трансуретрална резекция на простата, лазерна вапоризация/.
 • Ендоскопско лечение на онкологичните заболявания в урологията/ карцином на пикочен мехур, простатна жлеза/.
 • Оперативни интервенции в областта на андрологията. 

ДЕЙНОСТ

Оперативна дейност:

 • Лазерна хирургия на просатата​
 • ​Лазерно разбиване на камъни в отделителната система
 • ​Ендоскопско лечение  на заболяванията на пикочен мехур
 • ​Оперативно лечение на заболяванията на тестисите

Консултативна дейност:

 • Простатна хиперплазия/ДПХ/
 • ​Карцином на простата
 • ​Нефролитиаза/камъни на отделителната система/
 • Заболявания на пик. мехур
 • ​Заболявания на бъбреците
 • Заболявания на тестисите
 • Заболявания на пикочо-половата система

Препоръки при предстояща хоспитализация:

Моля предварително да ни информирате:

 • за придружаващи заболявания и провежданото за тях лечение
 • приемането на разреждащи кръвта медикаментищ
 • доказани алегрии към храни и медикаменти

Носете си:

 • ​лична амбулаторна карта, ако е нужно издаване на болничен лист
 • тоалетни принадлежности, пижама, чехли, прибори
 • собствена терапия за лечение на придружаващи заболявания, рецептурна книжка, ако имате  такава

Препоръки за по-добро взаимодействие по време на

консултацията:

 • необходимо е  да сте с пълен пикочен мехур, ако е необходимо извършване на  ехография.
 • принтирайте медицинските си изследвания и ако имате предварително направените лабораторни изследвания.
 • носете документация от предходни изследвания или болничен престой, които имат отношение към настоящите оплаквания.

Това ще позволи да се изгради бързо цялостна представа за вашето състояние и да се даде заключение.

Болничен престой:

 • ще бъдете информиран за предстоящата интервенция и необходимите изследвания, които ще бъдат направени.
 • ще бъдете информиран за следоперативната  рехабилитация и диетичен режим.
 • състоянието Ви ще се контролира според моментната необходимост.
 • дехоспитализацията ще се извърши след преценка на лекаря и когато общото Ви състояние  позволява.

     За записване на консултации се обадете на тел. 0888632577 

       От координатора може да получите и информация за възможностите за заплащане на прегледа и неговата стойност.

       Час за консултация може да запазите и през платформата superdoc.bg.

Може да зададете вашите въпроси тук. Mail: simeonr@abv.bg

Възможности за заплащане  на консултацията:

 • платена услуга по обявения ценоразпис в УРОЛОГИЧНИЯ КАБИНЕТ на  

Д-р Симеон Рангелов и  в МБАЛ”Сердика”.

 • и платен перглед с издаване на фактура за застраховател.

     В цената на косултацията не се включват допълнителни услуги/ехографски преглед на пикочо-половата система, уретроцистоскопия/. Те се извършват при необходимост за по-точна оценка на вашето състояние.

Възможности за заплащане на оперативното лечение:

 • платена услуга по ценоразписа на МБАЛ”Сердика”.
 • по здравна каса/НЗОК/ с доплащане  в зависимост от вида на оперативната интервенция и използвания консуматив.


Други Специалисти

Д-р Изабела Торньова

Акушер гинеколог

Д-р Иван Динев

Хирург, зам. Управител по МД

д-р Мария Аноар-Димитрова

Лекар специлизант