МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА“ ЕООД

Повече от едно десетилетие сме водещо лечебно заведение в областта на ортопедията и травматологията, гинекологията и медицинската онкология. През годините болницата не спира да се развива, разширява дейността си по вид и обем, привлича водещи специалисти в нови специалности.

До всички – специалисти, професионалисти и тези, които правят първите стъпки в сферата на Здравеопазването,

Желаем да привлечем хора, които  търсят  не просто „работно място“, а колеги, чиято мисия ще донесе смисъл, развитие и реализация в живота им!
 

МБАЛ „СЕРДИКА“ ЕООД обявява свободна позиция за:

ЛЕКАР ХЕМАТОЛОГ в отделение по „КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“ – адрес на месторабота: гр. София, р-н Овча купел, ул. Президент Линкълн № 128;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Образование – Магистър по медицина;
 • Придобита специалност –  „Клинична хематология“;
 • Образование – завършена медицинска специалност;
 • Компютърни умения – добри познания за работа с MS Office, MS Word, MS Excel, умение/познание за работа на специализиран здравен софтуер е предимство;
 • Опит на тази позиция – за предимство ще се счита опит в съответните кабинети/звена/отделения;
 • Административни умения – добро познаване на медицинска документация – медицински документи използвани ежедневно в процеса на работа, наредби, нормативи и др.;
 • Висока степен на организираност и инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Спазване на професионалната етика – Кандидата да зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на здравното заведение.

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Постоянен трудов договор – клаузите по трудовия договор са изцяло съобразени с всички законови изисквания;
 • Възнаграждение  – по договаряне.

Ще добавим още:

Респект и зачитане на личността ти;

Сигурно работно място при работодател с отличен имидж;

Подкрепа от екипа.

ТВОЕТО НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е ТУК!


При нас са добре дошли всички, припознали се в тази обява – желаещи,лекари с повече и по-малко опит!

Ако желаете да се присъедините към нас, изпратете Автобиография с актуална снимка на

hr-serdika@abv.bg . Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия или бъдещ подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни и при всички случаи няма да бъдат предоставяни на трети лица. Можете по всяко време да упражните правата си свързани с личните Ви данни, в това число правото Ви на информираност, правото на достъп, на изменение, на ограничаване и правото да бъдете „забравени” – да бъдат изтрити личните Ви данни. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте уведомени и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на подбора.

Вярваме, че хората са най-ценната инвестиция, затова ако се припознаваш в обявата, ще се радваме да кандидатстваш, да се запознаем лично и да станеш част от нашия прекрасен екип!