Ние сме
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА“ ЕООД

Повече от едно десетилетие сме водещо лечебно заведение в областта на ортопедиятa и травматологията, гинекологията и медицинската онкология. През годините болницата не спира да се развива, разширява дейността си по вид и обем, привлича водещи специалисти в нови специалности.

До всички специалисти, професионалисти и тези, които правят първите стъпки в сферата на Здравеопазването и Администрацията,
Желаем да привлечем хора, които търсят не просто „работно място“, а колеги, чиято мисия ще донесе смисъл, развитие и реализация в живота им!

МБАЛ „СЕРДИКА“ ЕООД обявява свободна позиция за:

1. Медицински/Технически секретар в отделение „Медицинска онкология “ – адрес на месторабота: гр. София, р-н Овча купел, ул. Президент Линкълн № 128;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Завършено подходящо образование – минимум средно, предимство е завършено медицинско образование;
– Компютърни умения – добри познания за работа с MS Office, MS Word, MS Excel, умение/познание за работа на специализиран здравен софтуер е предимство;
– Опит на същата или подобна позиция – за предимство ще се счита опит в съответното отделение;
– Административни умения – за предимство ще се счита добро познаване на медицинска документация – медицински документи използвани ежедневно в процеса на работа, наредби, нормативи и др.;
– Висока степен на организираност и инициативност;
– Умение за работа в екип;
– Спазване на професионална етика – Кандидата да зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в медицинския център. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на здравното заведение.

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:
– Постоянен трудов договор и осигуровки, изцяло съобразени с всички законови изисквания;
– Платен годишен отпуск – 20 работни дни по КТ;
– Конкурентна работна заплата – за да се чувстваш максимално мотивиран и оценен;
– Удобно работно време на работа, за да можеш да планираш времето си – Петдневна работна седмица с 8 часов работен ден;

Ще добавим още:

– Респект и зачитане на личността ти;
– Сигурно работно място при работодател с отличен имидж;
– Подкрепа от екипа при навлизането ти в работата;
– Ние ще надградим с професионални обучения това, което вече знаеш и можеш;
– Ще те научим да имаш постоянен личен успех всеки ден! 

ТИ ПРИТЕЖАВАШ:

• ОТГОВОРНОСТ – защото знаеш, че административната работа в сферата на здравеопазването е сериозна и отговорна професия;
• КОМУНИКАТИВНОСТ – защото да общуваш с клиентите, пациентите и колегите за теб е радост и готовност да съдействаш;
• ЗНАНИЯ и ЖЕЛАНИЕ – знаеш как да си свършиш работата качествено;
• ТЕХНИЧЕСКА и ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ – защото ще работиш с програми и ще извършваш стандартни операции с компютър, както и отлични правопис, правоговор и граматика;
• УСМИВКА и ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ – защото умееш да печелиш доверие с усмивка, която отваря много възможности.

ТВОЕТО НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е ТУК!

При нас са добре дошли всички, припознали се в тази обява – желаещи, дами и господа с повече и по-малко опит!

Ако желаете да се присъедините към нас, изпратете Автобиография с актуална снимка . Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия или бъдещ подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни и при всички случаи няма да бъдат предоставяни на трети лица. Можете по всяко време да упражните правата си свързани с личните Ви данни, в това число правото Ви на информираност, правото на достъп, на изменение, на ограничаване и правото да бъдете „забравени” – да бъдат изтрити личните Ви данни. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте уведомени и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на подбора.

Вярваме, че хората са най-ценната инвестиция, затова ако се припознаваш в обявата, ще се радваме да кандидатстваш, да се запознаем лично и да станеш част от нашия прекрасен екип!