МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА“ ЕООД

Повече от едно десетилетие сме водещо лечебно заведение в областта на ортопедията и травматологията, гинекологията и медицинската онкология. През годините болницата не спира да се развива, разширява дейността си по вид и обем, привлича водещи специалисти в нови специалности.

До всички специалисти, професионалисти и тези, които правят първите стъпки в сферата на Здравеопазването и Администрацията,

Желаем да привлечем хора, които  търсят  не просто „работно място“, а колеги, чиято мисия ще донесе смисъл, развитие и реализация в живота им!
 

МБАЛ „СЕРДИКА“ ЕООД обявява следната свободнa позиция:

 1. Специалист техническа поддръжка – адрес на месторабота: гр. София, ул. Дамян Груев № 6;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Завършено подходящо образование – средно (Механотехникум, Електротехника, СПТУ или друга релевантна свързана с длъжността специалност);
 • Опит на същата или подобна позиция – за предимство ще се счита придобит опит;
 • Висока степен на организираност и инициативност;
 • Работа в екип;
 • Спазване на професионална етика – При изпълнение на своите задължения да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в медицинския център. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на здравното заведение.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Организира и отговаря за дейностите в областта на техническата поддръжка на сградата на МБАЛ „Сердика“;
 • Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;
 • Анализира причините за аварии и предлага мерки за предотвратяването им;
 • Отговаря за изправността на поверените инсталации и безпрепятствената им работа;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Постоянен трудов договор и осигуровки, изцяло съобразени с всички законови изисквания;
 • Платен годишен отпуск – 20 работни дни по КТ;
 • Конкурентна работна заплата – за да се чувстваш максимално мотивиран и оценен;
 • Удобно работно време на работа, за да можеш да планираш времето си – Петдневна работна седмица с 8 часов работен ден;

Ще добавим още:

Респект и зачитане на личността ти;

Сигурно работно място при работодател с отличен имидж;

Подкрепа от екипа при навлизането ти в работата;

Ще те научим  да имаш постоянен личен успех всеки ден! 


ТИ ПРИТЕЖАВАШ:

 • ОТГОВОРНОСТ – защото знаеш, че отношението ти към работата в сферата на здравеопазването е сериозна и отговорна;
 • КОМУНИКАТИВНОСТ – защото да общуваш с клиентите, пациентите и колегите за теб е радост и готовност да съдействаш;
 • ЗНАНИЯ и ЖЕЛАНИЕ – знаеш как да си свършиш работата качествено;
 • УСМИВКА и ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ – защото умееш да печелиш доверие с усмивка, която отваря много възможности.

ТВОЕТО НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е ТУК!


При нас са добре дошли всички, припознали се в тази обява – желаещи с повече и по-малко опит!

Ако желаете да се присъедините към нас, изпратете Автобиография с актуална снимка на hr-serdika@abv.bg. Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия или бъдещ подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни и при всички случаи няма да бъдат предоставяни на трети лица. Можете по всяко време да упражните правата си свързани с личните Ви данни, в това число правото Ви на информираност, правото на достъп, на изменение, на ограничаване и правото да бъдете „забравени” – да бъдат изтрити личните Ви данни. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте уведомени и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на подбора.

Вярваме, че хората са най-ценната инвестиция, затова ако се припознаваш в обявата, ще се радваме да кандидатстваш, да се запознаем лично и да станеш част от нашия прекрасен екип!