Ние сме
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА“ ЕООД

Повече от едно десетилетие сме водещо лечебно заведение в областта на ортопедията и травматологията, гинекологията и медицинската онкология. През годините болницата не спира да се развива, разширява дейността си по вид и обем, привлича водещи специалисти в нови специалности.

До всички искащи и тези, които правят първите стъпки в сферата на Здравеопазването,
Желаем да привлечем хора, които търсят не просто „работно място“, а колеги, чиято мисия ще донесе смисъл, развитие и реализация в живота им!

МБАЛ „СЕРДИКА“ ЕООД обявява свободна позиция за:

Санитар в отделение „Ортопедия и травматология“ – адрес на месторабота: гр. София, ул. Дамян Груев № 6;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Образование – няма изискване за специално завършено образование;
– Професионални умения – способности за работа с пациенти и комуникативност;
– Личностни изисквания – сръчен, честен, хуманен, отговорен.
– Компютърни умения – не са необходими;
– Опит на същата или подобна позиция – за предимство ще се счита опит в съответното отделение. 
– Спазване на професионалната етика – Кандидата да зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в медицинския център. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на здравното заведение.

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:
– Постоянен трудов договор и осигуровки, изцяло съобразени с всички законови изисквания;
– Платен годишен отпуск – 20 работни дни по КТ;
– Конкурентна работна заплата – за да се чувстваш максимално мотивиран и оценен;
– Работно време – в зависимост от работната позиция;

Ще добавим още:

– Респект и зачитане на личността ти;
– Сигурно работно място при работодател с отличен имидж;
– Подкрепа от екипа при навлизането ти в работата;

ТИ ПРИТЕЖАВАШ:

• УСМИВКА и ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ – защото умееш да печелиш доверие с усмивка, която отваря много възможности.

ТВОЕТО НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е ТУК!

При нас са добре дошли всички, припознали се в тази обява – желаещи, дами и господа с повече и по-малко опит!

Ако желаете да се присъедините към нас, изпратете Автобиография с актуална снимка . Само избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия или бъдещ подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни и при всички случаи няма да бъдат предоставяни на трети лица. Можете по всяко време да упражните правата си свързани с личните Ви данни, в това число правото Ви на информираност, правото на достъп, на изменение, на ограничаване и правото да бъдете „забравени” – да бъдат изтрити личните Ви данни. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте уведомени и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на подбора.

Вярваме, че хората са най-ценната инвестиция, затова ако се припознаваш в обявата, ще се радваме да кандидатстваш, да се запознаем лично и да станеш част от нашия прекрасен екип!