Хирургични методи за премахване на жлъчния мехур

Хирургичното премахване на жлъчния мехур се нарича “холецистектомия”. Тя е и една от най-честите хирургически интервенции по света и се налага при някое от следните състояния:

  • наличие на камъни в жъчният мехур
  • чести жлъчни кризи
  • прекарани и рецидивиращи панкреатити

При остро възникнали усложнени форми на жлъчнокаменната болест тази операция може да е животоспасяваща. Същевременно хирургичната интервенция е една от най-безопасните – носи риск за живота само при пациенти с тежки придружаващи заболявания или в много напреднала възраст. Познатите към момента алтернативи на холецистектомията, а именно: намаляване на мазнините в диетата или медикаментозна терапия, са с много ниска ефективност и са само временно решение.

Нашумялото разбиване на камъните чрез ултразвук е метод подходящ и практикуван при камъни в пикочо-половата система, но не и при камъни в жлъчката. Съответно този метод дори не може да бъде разглеждан като алтернатива.

Съвременната хирургия разполага с 2 метода за отстраняване на жлъчния мехур – отворен метод и лапароскопски (миниинвазивен) метод. Каква е разликата между тях и какви са плюсовете и минусите на всеки един от тях:

Отворена операция:

Извършва се под обща анестезия, чрез разрез  на коремната стена (около 15 см) под дясната ребрена дъга. Внимателно послойно се отваря коремната стена, преминава се покрай покриващите и заобикалящите мускули, тъкани и структури. След достигане до жлъчния мехур, се лигират необходимите кръвоносни и жлъчни пътища, а мехура се отстранява. Поставят се дренажи и раната се зашива послойно. Традиционната холецистектомия отнема средно между един и три часа.

Лапароскопска операция:

При този метод се правят три до четири малки разреза (0.5 – 1 см) на коремната стена, през които се вкарват специални хирургични инструменти, като оперативното поле се наблюдава чрез видеокамера. Камерата изпраща увеличен образ от вътрешността на корема на видеомонитор. Той се наблюдава от хирурга по време на операцията, жлъчният мехур внимателно се отделя от черния дроб, неговото каналче и артерия се прерязват след предварително защипване със специални клипси (метални от тантал или резорбируеми).

При този метод болката и рискът от инфекции са по-малки, заради липсата на голям разрез на коремната стена. Възстановяването трае няколко дни, а престоят в болницата – само един до три дни след операцията. Рискът от поява на херния в областта на оперативната рана и значително по-нисък отколкото при традиционната операция. Възстановяването на работоспособността е значително по-бързо, като все пак зависи от индивидуалните особености на пациента, придружаващите заболявания, тежестта на страданието от холецистит и ежедневнияте и работни дейности на пациента.

Ефективността на двете хирургични интервенции е идентична, но заради улеснения постоперативен период, лапароскопската холецистектомия постепенно измества класическата операция, която остава средство за усложнените форми на заболяването.

В МБАЛ „Сердика“ конвенционална холецистектомия извършват всички хирурзи от отделение по Хирургия, а д-р Деян Иванов оперира приоритетно чрез лапароскопски метод.