• За нас

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА“ ЕООД повече от едно десетилетие е водещо лечебно заведение в областта на ортопедията и травматологията, гинекологията и медицинската онкология. През годините болницата не спира да се развива, разширява дейността си по вид и обем, привлича водещи специалисти в нови специалности и към днешна дата разполага с общо 182 болнични легла в следните отделения:

Ортопедия и травматология

Акушерство и гинекология

Медицинска онкология 1

Медицинска онкология 2

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Уши-нос-гърло

Ревматология

Физикална и рехабилитационна медицина

Палиативни грижи

Клинична хематология

За улеснение на пациентите и цялостния лечебен процес болницата разполага със собствени звена по:

Образна диагностика

Клинична патология

Клинична лаборатория

МБАЛ „Сердика“ е централно звено в групата на Медицински комплекс „Сердика“, включваща още Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Сердика“, Хоспис „Сердика“, Медицински център „Св. Петка“, Резиденция за възрастни хора „Сердика“ и групова практика на семейни лекари „Медика-16“. Координацията на тези звена предоставя комплексна грижа на пациентите през целия им живот – от профилактичните и диагностични прегледи, през активното болнично лечение и рехабилитация и в случай на нужда – продължителното лечение, диспансеризация и палиативни грижи.

За качествено и високо професионално обслужване работят 90 лекари, 200 медицински сестри и специалисти по здравни грижи и над 40 човека административен и технически персонал, които денонощно влагат своите знания, умения и усилия за един безпрепятствен и успешен диагностично-лечебен процес.

За обучението на специализантите по медицина и специалистите по здравни грижи, за въвеждането на иновативни лечебни техники и подходи, както и консултативна помощ за пациентите, се грижи научен съвет в следния състав:

1. Проф.д-р Петър Тивчев – Ортопедия и травматология

2. Доц. д-р Александър Пешев – Ортопедия и травматология

3. д.м.н.д-р Костадин Попов – Ортопедия и травматология

4. Проф.д-р Лилия Гочева – Медицинска онкология, Лъчетерапия, Нуклеарна медицина

5. Проф.д-р Колева – Физикална и рехабилитационна медицина

6. Проф.д-р Мария Миланова – Вътрешни болести и Кардиология

7. д.м.н д-р Мария Янкова – Акушерство и гинекология

8. д.м.н д-р Виолета Стратиева – Акушерство и гинекология

9. Доц.д-р Христо Златанов – УНГ

10. Д-р Красимир Койнов – Медицинска онкология

11. Д-р Красимир Катерински – Образна диагностика


Д-р Мария Янкова

Д-р Мария Янкова

Управител

Д-р Спас Игов

Д-р Спас Игов

зам. Управител

Драга Попова

Драга Попова

Прокурист

За повече от едно десетилетие, през МБАЛ „Сердика“ са преминали над 120 000 пациенти, голяма част от които продължават да се проследяват при нашите водещи специалисти. Този опит ни дава самочувствие и стимул за постоянно развитие и усъвършенстване на дейностите и медицинските услуги, които предлагаме.
Д-р Методи Янков Д-р Методи Янков