• За пациента

НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ

Задължително трябва да представите своята ЛИЧНА КАРТА, а за лица под 14г. – документ на придружител/настойник;

За здравноосигурени лица – направление № 7 за хоспитализация, което се издава oт личния лекар или лекар специалист;

Ако не сте здравноосигурено лице заплащате по ценоразписа на болницата, който ще намерите на регистратура;

Ако имате допълнителна здравна осигуровка/застраховка, информирайте се предварително на тел. 02 488 9996 или 0882 157 396 какви са условията и предимствата за Вас

Ако имате хронични заболявания носете рецептурна книжка и едно копие

Приемането става от регистратурата, където се регистрират Вашите лични данни, насочват Ви към съответния кабинет, откъдето става приема в отделенията;

Всички изследвания – образна диагностика, клинична или микробиологична лаборатория, ще Ви бъдат направени на място в болницата;

НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Избор на лекар или екип

Болничен престой с подобрени битови условия

Самостоятелно настаняване в болнична стая

Предпочитан екип от консултанти

Придружител


НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ

Необходимите вещи, които ще Ви трябват по време на престоя – пижама / нощница, чехли, кърпи, лични тоалетни принадлежности (четка, паста за зъби, тоалетен сапун, дамски превръзки).

НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ

ХРАНЕНЕ

Храненето в МБАЛ „Сердика” ЕООД се осъществява чрез кетъринг фирма и е съобразено със здравословното състояние на пациентите.


СВИЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Свиждания – В МБАЛ „Сердика” можете да посетите свой близък пациент всеки ден от 9,00 до 19,00 часа без ограничение като за целта моля, потърсете съдействие от дежурната сестра в съответното отделение;

Сведения за здравословното състояние на пациентите се получават от лекуващия лекар от 12.30 – 13.00 ч.;

СВИЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ПРИ ИЗПИСВАНЕ

Получавате 2 броя епикриза;

Ако имате нужда от болничен лист трябва да представите своята лична амбулаторна карта, с коректно попълнени данни;

Имате право на 2 контролни прегледа в рамките на 30дни от изписването


ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, С КОИТО РАБОТИ МБАЛ „СЕРДИКА“:

„ЗОК България Здраве“ ЗАД, „Дженерали Застраховане“ АД, „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД, „Фи Хелт Застраховане“ АД, „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЗАД, ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД, ЗД „Съгласие” АД, „ЦКБ Живот” ЗЕАД, ЗК „Уника Живот“ АД; ЗАД „Алианц България“;

Международни застрахователни компании: BUPA Global, Allianz Worldwide Care

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, С КОИТО РАБОТИ МБАЛ „СЕРДИКА“: