• Анестезиология и интензивно лечение

Отделение Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и Интензивно лечение (ОАИЛ) към МБАЛ „Сердика“ разполага с 10 легла. Оборудвано е и функционира съгласно  Медицинския стандарт по  Анестезиология и интензивно лечение.  


Специалистите и медицинският персонал на отделението, осигуряват денонощна висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ, с което обезпечават дейността на всички отделения от структурата на МБАЛ ,, Сердика“.  


Отделението разполага със съвременна апаратура за мониторинг на основни жизнени показатели по време на анестезия,  както  и за провеждане на изкуствена апаратна вентилация. Екипът на отделението прилага актуални методики за обезболяване: обща, локална, регионална и комбинирана анестезия и аналгезия.  Интензивното лечение обхваща грижата за поддържане на основните жизнени функции на пациентите в периоперативния период, както и на такива провеждащи интензивна консервативна терапия.


Отделението е акредетирано през  2018г., с отлична оценка за срок от 5г.

test

Анестезиология и интензивно лечение

Адрес

ЕКИП

Д-р Росица Годинова

Анестезиолог

Д-р Мая Каменова

Анестезиолог

Д-р Людмил Павлов

Анестезиолог

Дейности на отделението

Услуги по Клинична Пътека

Номер на КПКлинична ПътекаЦена, заплащана от НЗОКИзбор лекарИзбор на екип от медицински специалисти