НАРЪЧНИК ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД ТАЗОБЕДРЕННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ

1.Какво представлява тазобедренната ендопротеза?

Това е пресъздаване на анатомията на тазобедренната става.

Увредената тазобедренна става е подменена от имплантируема

ендопротеза.

Протезата е съставена от ацетабуларна част(тазова част) и фемо-рална част(разположена в бедрената кост).Бедрената част е едно стебло върху което има сферична главичка,която артикулира с ацетабуларната капсула.Частите на ендопротезата са изработени от метални сплави или керамика и полиетилен,и са специално предназначени за медицински нужди.Те се приемат много добре отчовешкото тяло и улесняват бързото следоперативно възстановяване.

Компонентите на ендопротезата,които имат ставна повърхност и директно контактуват помежду си са произведени от керамика,

специален метал или специална пластмаса.Например главичките на ендопротезата могат да бъдат керамични или метални,а капсулите на протезата могат да бъдат полиетиленови или метал-ни.Най-общо съществуват три различни вида тазобедренни ендопротези:

  • Цементова ендопротеза,при която и стеблото и капсулата се закрепват чрез специален костен цемент.
  • Хибридна ендопротеза,при която ацетабуларната капсула се фиксира чрез костен цимент,а бедреното стебло се фиксира без костен цемент в бедренната кост.
  • Безцементна ендопротеза,при която капсулата и стеблото се заклиняват в костта без употребата на костен цемент,като по този начин се постига надеждна дълга фиксация.

2. В болницата

Обикновено приемането в болницата става един или няколко дни преди операцията.По време на болничния престой ще ви на-правят пълни изследвания,ще ви дават определени лекарства.Като предпазна мярка ще ви дават антибиотици и антикоагуланти за определен период от време.

След операцията ще ви дават болкоуспокояващи медикаменти или нестероидни лекарствени средства за облекчаване на болките.

Престоят ви в болницата зависи от много фактори вкл.вашата възраст,вашето общо състояние,наличието или отсъствието на други придружаващи заболявания.Вие ще бъдете готови за из-писване в рамките на една-две седмици при гладко протичане на оздравителния процес.

3.Преди операцията

Анестезията е много важна стъпка и анестетикът трябва да бъде внимателно подбран,за да се избегнат каквито и да било усложнения по време на самата операция.Преди операцията обикновено анестезиолог и специалист по вътр.болести преглеждат всички ваши изследвания и подбират най-добрите лекарства и анестетици отговарящи на вашето общо състояние.

По преценка на анестезиолога може да бъде използвана обща,епидурала или спинална анестезия.

Операцията е свързана с известна кръвозагуба,което може да наложи преливане на кръв.Не се стеснявайте да обсъдите про-блемите,които ви тревожат с вашият ортопед-травматолог и той ще ви предложи най-доброто решение.Вие също така може да получите обстойни инструкции- какво следва да направите преди да се подложите на операция.

4.Операцията. Тотална смяна на тазобедренната става.

Операцията се състои в подмяна на износената тазобедрена става с нова изкуствена тазобедрена става.Ортопед-травматолог прави от 10 до 20см надлъжен разрез по външната страна на бедрото.

През този достъп оператора достига и отстранява износената бедрена глава,както и увредените части на ацетабулума.След това той ги подменя със стебло завършващо със сферична главичка и ацетабуларна капсула.

След имплантирането на стеблото и на капсулата,операторът проверява мобилността на имплантираната изкуствена става и след това послойно зашива тъканите обратно в тяхнотонормално положение.

Пластмасовата тръбичка(редон дренажа) поставена в оператив-ната рана,позволява кръвта и другите течности да се дренират навън така,че да не се обравува хематом след операцията.

След края на опеарцията се прави суха стерилна превръзка и рентгенова снимка на имплантираната изкуствена става.Операцията обикновено продължава от един до три часа.

Нерезурбируемите конци или клипси се свалят 10 до 15 дни след операцията.

5.След операцията

С изключение на някой по-особени случай вие ще бъдете в състояние да ставате и да ходите на следващият ден след операцията.

Още в първия ден след операцията физиотерапевт ще ви покаже някои упражнения,които вие трябва да изпълнявате за да се възстановите по-бързо.Вие ще бъдете в състояние да ходите с патерици или проходилка.Вие може да използвате вашите патерици(или проходилка)30 дни,след което е уместно да се използва само една патерица или бастун от страната на неоперирания крак за да се облекчи седалищната мускулатура и да изчезне накуцването.

Вашият физиотерапевт ще ви помага след операцията.Той(тя) ще ви обясни как да ставате и да лягате в леглото.как да ставате и да сядате….Ще ви бъдат показани някои упражнения,които вие трябва да изпълнявате ежедневно.

6.Как да ставаме след операцията?

Винаги дръжте вашите патерици близо до вас.

ts1

Завъртете двата крака заедно към оперираната страна,като се стараете да бъдат разкрачени.Трябва да се знае,че тазобедрената става е по-стабилна,когато краката са разкрачени.

ts2
ts3

7.Нов начин на живот. Хигиенни препоръки за първите три месеца

Качвайте се в леглото откъм страната на вашия опериран крак.

Махнете чаршафите и завивките от вашето легло и тогава седнете с вашето седалище добре нагласено върху леглото.Първо нагласете спрямо вашето седалище оперирания крак.Ако вашето легло е близо до стена,вие трябва да седнете и да завъртите и двата си крака заедно под завивките,като се стремите краката ви винаги да бъдат разкрачени.

ts4

При лежане по гръб е хубаво да имате възглавница между крака-та си,която да ги поддържа разкрачени през първите седмици след операцията.След консултация с оператора вие може да от-стараните възглавницата.

ts5

В следоперативния период вие може да лежите върху оперираната страна,но винаги с възглавница между краката,коя-то да ги поддържа разкрачени.Уместно е да не лягате върху оперираната страна до третия месец от операцията.

ts6

Избягвайте употребата на ниски или меки легла.

ts7

Лежете по гръб и не прекръстосвайте краката си.

Избягвайте да вземате предмети от пода,от леглото си или да изтегляте завивките върху себе си от основата на леглото.

ts8

При ставане от леглото ставайте от страната на неоперирания крак. Завъртете се в леглото с изправени крака и колената едно до друго.Помагайте си с ръце.

Седнете до ръба на леглото,обуйте си пантофите и тогава си помогнете с ръце за да станете.

ts9

8.Миене и къпане

Седнете върху висок стол.Мийте краката си с дълги четки или гъби с дръжки.При бърсане използвайте дълги плажни хавлиени

кърпи, за да се избегне стреса върху оперираната тазобедрена става.Когато измивате другите части от вашето тяло не забравяйте да седнете.Ако е възможно използвайте висок стол.

ts10
ts11

Не стойте изправени прекалено дълго.

Не си мийте краката в мивката.  

ts12

Не използвайте степенка за крака.

ts13

Неизползвайте стандартна клозетна чиния.Повдигнатата клозетна чиния(тоалетен стол) намалява стреса върху оперираната тазобедрена става,коленете и бедрата ви.Може също така да монтирате дръжки за хващане около клозетната си чиния.

ts14
ts15

Екипирайте ваната си с дръжки за хващане,гумени подложки против подхлъзване(вътре във ваната и до нея),както и напречна дъска за сядане.Батерията е уместно да бъде разположена по средата на ваната.

ts16

При влизане във ваната първо седнете върху дъската като приберете коленете си едно до друго.Използвайте дръжката за хващане и поставете и двата си крака едновременно във ваната.По обратен начин следва да излезете от ваната.

ts17

Екипирайте вашия душ с една или две дръжки за захващане,гумени противоплъзгащи подложки(вътре и до душ кабината),висок стол за сядане(тоалетен стол или комбиниран тоалетен стол).

ts18

При къпане или седнете върху дъската,или стойте прави като се държите за помощната дръжка.
Избягвайте опитите да влезнете във висока вана. Екипирането на вашата баня с подходящи приспособления ще намали риска от падане.Не сядайте на дъното на ваната.

ts19
ts20

Ако имате дълга вана не се опитвайте да я прекрачите.

9.Обличане
Не натоварвйте оперирания крак докато се обличате.Не стойте на един крак.

ts21

За се обуете седнете на висок стол и използвайте сълга щипка за пране,която подпомага обуването.

ts22

Вие също така може да се обуете като използвате две щипки за пране удължени с връзки за захващане.

ts23

10.Ходене
Качване по стълби:
-използвайте патерицата откъм страната на оперирания крак,когато се изкачвате
-използвайте страничен парапет за да облекчите натоварването,
ако има такъв.
-винаги изкачвайте стъпалата като първо стъпвате с неоперирания си крак.

ts24

Когато се изкачвате по стълби никога не дръжте патеруцата си зад вас и никога не захождайте първо с оперирания си крак.

ts25

При слизането по стълби ние препоръчваме да използвате пате-рицата откъм оперираната страна при придвижване на оперирания крак надолу. Използвайте парапет за облекчаване на натоварването ако има такъв. Захождайте първо с оперирания и патерицата,и след това премествайте до него неоперирания крак.

ts26

Когато слизате по стълби никога не позволявайте патерицата да премине пред вас и никога не я използвайте откъм страната на неоперирания крак.

ts27

11.Ежедневни дейности
Не стойте изправени на крака прекалено дълго.Избягвайте да се навеждате напред,да клякате или да се накланяте прекомерно прес първите 6 седмици.Помогнете си с пръчка или бастун,ако трябва да вземете нещо разположено прекалено ниско.

ts28

Опитвайте да седите на висок стол,когато гладите или миете.

ts29

При домашна работа избягвайте да свивате колене над средата на вашето тяло,когато почиствате къщата.Не поставяйте предмети прекалено ниско в кухнята,спалнята или банята.

ts30

За вашите дейности по земята поставете и двете ръце върху коляното на неоперирания крак.Това е позицията към която трябва да се придържате при всички дейности по земата.След като вече сте свършили,се наклонете силно към коляното на неоперирания крак и си помогнете с ръце за да се изправите.

ts31

Избягвайте да клякате долу.Бъдете внимателни до края на живота.

ts32

За да вземете предмет на пода наклонете се към неоперираната страна и си помогнете с ръка.Тогава си вдигнете оперирания крак назад докато тялото ви се навежда напред.

ts33

Когато седите:
-използвайте високи твърди столове
-полезни аксесоари са твърдите дръжки и възглавници
-не сядайте по турски(върху петите си)
-не използвайте ниски и меки столове,дивани,автомобилни седалки и др.
-не прекръстосвайте краката си,крака върху крак
-не се накланяйте настрани или напред,за да вземете предмет от пода

ts34
ts35
ts36