• Прегледи

На територията на МБАЛ "Сердика" функционира медицински център "Света Петка", където можете да получите висококачествена амбулаторна помощ и да дойдете за Вашата профилактика.