• Клинична хематология

Отделение Клинична хематология

Дейността на отделението се основава на общоприетите диагностично – терапевтични алгоритми, които осигуряват най – съвременната и специализираната медицинска помощ, съобразно приетите медицински стандарти по клинична хематология. На пациентите се осигуряват комплаксни диагностични изследвания, даващи възможност за поставяне на точна диагноза. Отделението е разположено в нова сграда с добре оборудвани стаи с едно или две легла и самостоятелен санитарен възел. Провежда хематологична реанимация със преливане на еритроцитен концентрат, тромбоцитна маса, прясно замразена плазма, биопродукти, съобразно общоприетите медицински стандарти.

test

Клинична хематология

Адрес

София, бул. „Президент Линкълн“ 128

ЕКИП

Болницата разполага с медикаменти, осигуряващи провеждането на съвременно лечение. В отделението работят лекари със специалности по вътрешни болести, клинична хематология, военно – полева терапия. Лекарите са с дългогодишен, богат клиничен и професионален опит. Медицинските специалисти са с висше образование, дългогодишен клиничен стаж и богат опит в областта на онкологията и хематологията.

Дейности на отделението

Услуги по Клинична Пътека

Номер на КПКлинична ПътекаЦена, заплащана от НЗОКИзбор лекарИзбор на екип от медицински специалисти