Д-р Методи Янков завършва медицина през 1979 година. Има три специалности – Акушерство и гинекология, Социална медицина и Икономика на здравеопазването и две магистратури – Здравна политика и здравен мениджмънт и Социални дейности.

Д-р Янков има богат 40 годишен управленски опит в здравеопазването.

Ръководил е най-големите АГ болници в страната – Университетска болница „Майчин дом“, Първа АГ болница „Света София“, Трета АГ болница в София. Изпълнявал е ръководни длъжности в Министерство на здравеопазването, бил е изпълнителен директор на Столичен медицински холдинг. Той е първият директор на Столична здравноосигурителна каса.

Основател и управител на МБАЛ „Сердика“ от 2010 година.


Други Специалисти