Д-р Ралица Чурова е родена в гр. Русе. Завършила е медицина през 1998 г. в Медицински Университет – София. След дипломирането си работи в Районна болница – гр. Русе и е специализант по Вътрешни болести. Преподава като главен асистент по Биология на човека в Медицински факултет на СУ “Св. Климен Охридски“ и в МУ-София.

От 2013 година е лекар в отделение по Медицинска онкология на МБАЛ „Сердика“. Има придобити специалности по Онкология и по Медицинска биология.

Д-р Чурова има научни публикации относно ролята на инсулиноподобните растежни фактори в инволюцията на тимуса и в областта на онкологията. Участия в множество национални и международни форуми в областта на онкологията и биологията. Интереси в областта на онкология, имунология и генетика.


Други Специалисти