Д-р Деян Иванов е роден през 1972 г. в гр София. През 1996 г. завършва Медицинска академия – София с отличен успех. Започва работа в Хирургично отделение на Районна болница гр. Карнобат, като същевременно спечелва изпит за специализация по хирургия в УМБАЛСМ „Пирогов“. След двугодишна успоредна работа в двете болници спечелва конкурс за титулярен хирург във 2-ра хирургия на УМБАЛСМ „Пирогов“, където работи общо 14 години.

Допълнителни квалификации, по които е сертифициран:

  • ендокринна хирургия
  • ортопедична хирургия и хирургия на ръка
  • урология вкл. детска
  • жлъчно-чернодробна и висцерална хирургия
  • лапароскопска хирургия
  • абдоминална ехография
  • горна и долна ендоскопия I-во и II-ро ниво

През 2002 г. д-р Деян Иванов придобива специалност „Обща хирургия“, а през 2009 г. завършва с отличен успех магистратура в МУ-София със специалност „Здравен мениджмънт“. Д-р Иванов развива професионалната си дейност в областта на спешната, висцералната вкл. онкологична хирургия, лапароскопската хирургия, херниология, хирургия на ректум и на анално и перианално пространство вкл. чрез миниинвазивни методи.

От 2011 г. до момента д-р Иванов работи в отделение по Хирургия на МБАЛ „Сердика“. 

Д-р Иванов преглежда и деца.


Други Специалисти