Д-р Александър Капурдов завършва медицина през 1999 г. в Медицински университет – гр. София.

От 2001 г. до 2006 г. специализира патоанатомия в УМБАЛ „ Александровска“. В периода 2002 – 2016 г. заема различни длъжности в същото лечебно заведение като е последователно: асистент, старши асистент и главен асистент в Центъра по Клинична патоанатомия; консултант по онкодермапатология в Катедрата по дерматология и венерология; специалист-патоанатом към медицинския център и диагностично-консултативен блок.

Междувременно работи и като началник отделение по патоанатомия в МБАЛ Пирдоп

От 2016 до 2018 г. паралелно е началник отделение по патоанатомия в МБАЛ „Унихоспитал“ – Панагюрище и МБАЛ Карлово.

От 2018 г. Д-р Капурдов е част от екипа специалисти на МБАЛ „Сердика“, където работи като началник на отделението по клинична патология.

Професионалните му интереси са в областта на онкологичните патологии в АГ, дерматология, офталмология и неврохирургия. Има 5 научни публикации в областта на офталмологичната и неврохирургичната онкопатология.


Други Специалисти