Д-р Татяна Койнова завършва медицина през 1982 г. в Медицински университет – гр. София. През 1991 г. взима специалност „Вътрешни болести“, а през 1996 г. завършва и втората си специалност „Онкология“. От 2015 г. има допълнителна квалификация по „Здравен мениджмънт“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

От 1986 г. до 1990 г. работи като лекар-ордиатор в отделение по химиотерапия на Онкологичния диспансер в София-област. От 1990 г. продължава като специалист-онколог, а по-късно става началник на отделението по медицинска онкология в същото лечебно заведение.

От 2015 г. Д-р Татяна Койнова е част от екипа на МБАЛ „Сердика“, където до 04.2022 г. работи като началник на Първо отделение по медицинска онкология.

Има над 20 год. опит като главен изследовател в клинични проучвания (фаза II и III) в областта на:

  • колоректалните карциноми
  • белодробните карциноми
  • карциноми на млечната жлеза
  • овариалните карциноми и др.


Други Специалисти