Драга Попова е магистър по икономика с две специалности: Застраховане и социално дело и Счетоводство и финансов контрол към Университет за национално и световно стопанство – София. Магистър е по Обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет София. Притежава допълнителни квалификации по Системи за управление на качеството и  акредитация на лечебни заведения. Преминала е редица курсове по “Обучение по болнично управление в България”, “Болничен мениджмънт и управленско счетоводство за целите на кейс-микс подхода”, “Здравен мениджмънт” и “Здравна политика, мениджмънт, икономика и информатика в здравеопазването”. 

Драга Попова е мениджър и администратор с 20 годишен опит в здравеопазването. Тя е един от съоснователите на МБАЛ „Сердика“ през 2010 година.


Други Специалисти