• Медицинска Онкология

Отделение Медицинска Онкология

Във Второ отделение на разположение на пациентите е първата система, запазваща косата при химиотерапия „Paxman”. За пациента процедурата охлаждане на скалпа дава възможност за контрол, запазване на личното пространство и по-позитивно отношение към терапията.

test

Медицинска Онкология

Адрес

София, бул. Президент Линкълн 128

ЕКИП

Стремежът в нашата ежедневна дейност е постигане на високо качество и професионализъм на медицинската услуга, иновативно и съвременно комплексно лечение на всички солидни злокачествени тумори, дългосрочно проследяване на пациентите, обучение на пациентите, справяне с болката и психологическа подкрепа. Прилагат се всички съвременни лекарствени методи за лечение на рака, в съответствие с настоящите медицински стандарти, включително достъпната за пациентите в нашата страна прицелна терапия и имунотерапия. Отделенията разполагат с два центъра за провеждане на клинични проучвания, в които при съответно съгласие, пациентите могат да получат достъп до лечение с нови иновативни терапии.

Дейности на отделението

Услуги по Клинична Пътека

Номер на КПКлинична ПътекаЦена, заплащана от НЗОКИзбор лекарИзбор на екип от медицински специалисти