• Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Дейностите на отделението по физикална и рехабилитационна медидицина осигурява дейностите по възстановяване и рехабилитация на пациенти след смяна на тазобедрена и колянна става, операции след счупвания и фрактури, коремни операции и други постоперативни състояния, нуждаещи се от продължително лечение и грижи. Целите са ранна вертикализация и максимално бързо възвръщане на пациентите към нормален начин на живот, справяне с болката и психо-емоционалното състояние на пациентите.

test

Отделение по физикална  и рехабилитационна медицина

Адрес

бул. Монтевидео 21 А

ЕКИП

Изграден е интердисциплинарен екип, включващ лекар по физикална и рехабилитационна медицина, рехабилитатори, физиотерапевти и помощен персонал, който да осигури денонщна грижа за пациентите след претърпяната хирургична интервенция. Усилията са насочени към изготвяне на индивидуален рехабилитационен план, поетапно натоварване и разгръщане на потенциала за рехабилитация, съобразявайки с нуждите на пациента.

Дейности на отделението

За вас ще осигурим

Услуги по Клинична Пътека

Номер на КПКлинична ПътекаЦена, заплащана от НЗОКИзбор лекарИзбор на екип от медицински специалисти