• Ревматология

Отделение Ревматология

Отделението по Ревматология функционира, като самостоятелно структурно звено, за извършване на диагностично-лечебна дейност по специалността, в непрекъснат процес на развитие от ранния етап на създаването на МБАЛ „Сердика“. Ежедневната клинична практика на специалистите по ревматология от отделението е свързана с консултиране на пациенти, страдащи от мускулно-скелетни оплаквания, клинични изяви на ставно и периставно възпаление, кожно-лигавични промени и  системни прояви, извършване на  набор от изследвания (клинични, лабораторни, имунологични и образни) за диагностицирането на ревматологични заболявания, последваща преценка за стартиране на подходяща терапия, изграждане на план за проследяване на болестта, мониториране и оценка на безопасността и ефективността на терапията. 

test

Ревматология

Адрес

ЕКИП

В отделението по Ревматология на МБАЛ „Сердика“ може да потърсите специалист при някои от следните състояния и диагнози: : артрит, артроза, ентезит, сакроилеит, ентезопатия, теносиновит, тендинит, бурсит, дактилит, миозит, васкулит, серозит, множествен мононеврит, подагра и други.

Дейности на отделението

В отделението се извършват лечебно-диагностични алгоритми, базирани на актуални препоръки и консенсуси (EULAR/ACR/БДР), по следните групи ревматологични заболявания:

Услуги по Клинична Пътека

Номер на КПКлинична ПътекаЦена, заплащана от НЗОКИзбор лекарИзбор на екип от медицински специалисти